Oleh: stpetrus | 2 April 2009

Kumpulan doa-doa Katolik

1. TANDA SALIB
Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang katolik.Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin

 

2. KEMULIAAN
Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal.Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

3. CREDO/ AKU PERCAYA

Aku percaya akan Allah,Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi; dan akan Yesus
Kristus PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria; yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat, dan dimakamkan; yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; yang naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa; dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

4. BAPA KAMI
Yesus sendiri mengajarkan doa yang agung ini. Ia berkata,”Kalau kamu berdoa, janganlah mengucapkan banyak perkataan. Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan. Hendaklah kamu berdoa sebagai berikut: Bapa kami yang ada di surga.Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMuJadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini,dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah
kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

 

5. SALAM MARIA
Maria adalah Ibu Yesus dan ibu kita. sebagai anaknya, kita berdoa kepadanya: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan
sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.Santa Maria , Bunda Allah, doakanlah
kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin

6. ROSARIO
Rosario adalah doa bersama/pribadi yang paling sederhana. dengan mengulang salam Maria, kita masuk dalam suasana doa.

7. Peristiwa-Peristiwa Rosario:

Peristiwa-Peristiwa Gembira: (Senin+Sabtu)

1. Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel

2 Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya

3. Yesus dilahirkan di kandang Betlehem

4. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah

5. Yesus diketemukan dalam bait Allah.

 

Peristiwa-peristiwa Sedih: (Selasa & Jumat)

1. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut

2. Yesus didera

3. Yesus dimahkotai duri

4. Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari.

5. Yesus wafat disalib.

 

Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)

1. Yesus bangkit dari mati.

2. Yesus naik ke surga.

3. Roh Kudus turun atas para rasul

4. Maria diangkat kesurga.

5. Maria dimahkotai di surga.

 

PeristiwaperistiwaTerang (Kamis)

1. Yesus dibaptis di Sungai Yordan

2. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di Kana

3. Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan pertobatan

4. Yesus menampakkan kemuliaanNya

5. Yesus menetapkan Ekaristi

 

8. Tata Cara Berdoa Rosario :

Aku percaya

Kemuliaan

Bapa kami

Salam, Puteri Allah Bapa-Salam Maria

Salam, Bunda Allah Putera-Salam Maria

Salam, mempelai Allah Roh Kudus – Salam Maria

Kemuliaan

Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Yoseph. Sampai selama-lamanya.

Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala jiwa ke dalam
Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayanganMu.

Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa (lihat di atas: peristiwa-peristiwa rosario)

Peristiwa 1

Bapa kami

Salam Maria (10 x)

Kemuliaan

Terpujilah
Peristiwa 2

Bapa kami

Salam Maria (10 x)

Kemuliaan

Terpujilah

Peristiwa 3

Bapa kami

Salam Maria (10 x)

Kemuliaan

Terpujilah

Peristiwa 4

Bapa kami

Salam Maria (10 x)

Kemuliaan Terpujilah

Peristiwa 5

Bapa kami

Salam Maria (10 x)

Kemuliaan
Terpujilah

 

9. SALAM YA RATU

Salam Ya Ratu, Bunda yang rahim, kehidupan, penghiburan dan pengharapan kami. Salam, kami orang buangan, anak hawa berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami, Yesus buah tubuhmu yang terpuji. Ya Maria. Perawan yang murah hati, penuh kasih sayang dan manis.

P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda Alah

U: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

 

10. LITANI SANTA PERAWAN MARIA

P:Tuhan, kasihanilah kami

U: Kristus, kasihanilah kami
P:Tuhan, kasihanilah kami; Kristus dengarkanlah kami

U: Kristus, kabulkanlah doa kami

Allah Bapa di Surga : Kasihanilah kami

Allah Putera, Penebus Dunia

Allah Roh Kudus

Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan Yang Maha Esa

Santa Maria : Doakanlah kami

Santa Bunda Allah

Santa Perawan Termulia

Bunda Kristus

Bunda Rahmat Ilahi

Bunda Yang Tersuci
Bunda Yang Termurni

Bunda Yang Tetap Perawan

Bunda Yang Tak Bercela

Bunda Yang Patut DiCintai

Bunda Yang Patut DiKagumi

Bunda Penasehat Yang Baik

Bunda Pencipta

Bunda PenebusP

erawan Yang Amat Bijaksana

Perawan Yang Harus DiHormati

Perawan Yang Berkuasa

Perawan Yang Murah Hati

Perawan Yang Setia

Cermin Kekudusan

Takhta Kebijaksanaan

Bejana Rohani

Bejana Yang Patut DiHormati

Bejana Kebaktian Yang Utama

Bunga Mawar Yang Gaib
Doakanlah kami

Benteng Daud

Benteng Gading

Rumah Kencana

Tabut Perjanjian

Pintu Surga

Bintang Timur

Keselamatan Orang Sakit

Perlindungan Orang Berdosa

Penghibur Orang Berdukacita

Pertolongan Orang Kristen

Ratu Para Malaikat

Ratu Para Bapa Bangsa

Ratu Para Nabi

Ratu Para Rasul

Ratu Para Martir

Ratu Para Pengaku Iman

Ratu Para Perawan

Ratu Para Orang Kudus

Ratu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda Asal

Ratu Yang Diangkat Ke Surga

Ratu Rosari Yang Amat Suci

Ratu Pencinta Damai

Ratu Para Keluarga

Anak Domba Allah……..Sayangilah kami Ya Tuhan

Anak Domba Allah…………….Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan

Anak Domba Allah………………Kasihanilah kami

P:Kami mengungsi pada perlindunganmu, Ya Maria Bunda Allah

U: Jangan kau abaikan permohonan kami,tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya,

O perawan yang mulia dan terpuji. Marilah kita berdoa Ya Tuhan, Putera Mu yang tunggal,
dengan hidup, kematian serta kebangkitanNya, telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Kami mohon, semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria, kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin.

 

11. MEMORARE

Ingatlah, Ya Maria, perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu, memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Hai kusuma segala perawan, Hai Bunda, kepadamu aku berlari,
digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu, kepadamu aku datang, dihadapanmu aku seorang berdosa, berdiri seraya mengadu. Hai Bunda sabda Allah, jangan mengabaikan perkataanku, melainkan dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah.Amin.

12. DOA IMAN

Allah, Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa, Putera, dan Roh Kudus; bahwa Allah Putera menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib; bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu. Sebab yang mengatakannya Engkaulah, yang Mahatahu dan Mahabenar.
Tuhan tambahkanlah imanku.

 

13. DOA PENGHARAPAN

Tuhan yang mahamurah, karena jasa Yesus Kristus, aku mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal, serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya.

Aku mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh, sebab yang berjanji adalah Engkau, Tuhan yang mahakuasa, mahamurah untukku, dan setia pada janjiMu. Tuhan, kuatkanlah pengharapanku.

14. DOA CINTA

Tuhan adalah segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati, sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang, sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. Tuhan, tambahkanlah selalu cintaku.

15. PENYERAHAN DIRI

Ya, Tuhanku dan Allahku, Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu. Ya Tuhanku dan
Allahku, berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Ya Tuhanku dan Allahku, terimalah diriku, dan jadikanlah milikMu

16. DOA MOHON KELUHURAN HATI

Sang Sabda yang tercinta, ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku.
Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengeluh kesakitan, dan bekerja tanpa mengharap upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendakNya di dalam segala-galanya. Amin.

17. DOA PENYERAHAN

Bapa, kuserahkan diri kepadaMu, berbuatlah sekehendakmu atas diriku. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. Aku bersedia menanggung segala-galanya, asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk. Itulah Tuhan, yang kuharapkan; tiada yang lain.Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu, kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan penuh cinta, sebab aku mencintaiMu.
Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tanganMu. Aku percaya kepadaMu dengan kepercayaan yang tiada batasnya, sebab Engkau adalah Bapaku. Amin

18. DOA TOBAT

Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa.

19. DOA DALAM DERITA

Bapa yang maha penyayang dan mahatahu, aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang
sedang kuderita, dan apa yang aku rasakan. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami, dan berilah kami terangMu, sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin

 

20. DOA WAKTU SAKIT

Tuhan Yesus, Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. Dan tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian.Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya. Badanku lemah, tak dapat tidur. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan. Aku terkurung saja di ruangan ini, tubuhku tak dapat kugerakkan, aku terpaku pada ranjang derita ini. Sementara
sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya, dan senyum gembira menghias wajahnya. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat, yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan, hiburan, kesenangan, dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia.Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. Di pagi hari aku dapat memuji keagunganMu, lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku.
Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerahMu melulu.Ampunilah aku, karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerahMu. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini; sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. Tuhan, berilah aku kegembiraan, ketabahan, dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini. berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. Sudilah Engkau mengganjar mereka. Semua ini aku mohon demi Kristus, Tuhan kami.
Amin.

 

21. MOHON KEHENDAK YANG KUAT

Ya Tuhan, alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus berusaha membangun dunia ini, meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendakMu; akan para pelajar yang berusaha sungguh sungguh dan setia menjalankan tugasnya, karena ingin menyenangkan Dikau; akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun, karena menyadari kewajibannya; akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. Tuhan Yesus Kristus, aku teringat akan kehendakMu sendiri yang tetap kuat dan teguh, biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun. Terpujilah Engkau, ya Allahku.Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau… Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan, namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas dan pasti. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu. Oleh karena itu, ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat, dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria. Amin.

22. MOHON PELAJARAN BERHASIL

Guru ilahi yang maha bijaksana, aku mohon kepadaMu, supaya pelajaranku berhasil, karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang, tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku, agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran, dan dapat mengingat semuanya dengan baik, sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik.Guru yang maha bijaksana, aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari.Dari pihakku, aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun, juga mata pelajaran yang paling membosankan. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuanMu.Yesus, aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku; demi orangtuaku; jangan sampai mereka kecewa; demi keselamatan jiwaku; dan demi kemuliaan namaMu.Akhirnya ya, Yesus, aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi, supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun, tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin.

23. DOA PAGI

Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang baru ini. berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini, dan segala perbuatan kami, menyenangkan hatimu.Bimbinglah kami dengan RohMu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus PuteraMu.Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah.Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anakmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

 

24. ANGELUS (Masa Biasa)

P: Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan

U: Maka ia mengandung dari Roh Kudus(Salam Maria)

P: Aku ini hamba Tuhan

U: Terjadilah padaku menurut perkataanMu(Salam Maria)

P: Sabda telah menjadi daging

U: Dan tinggal diantara kita(Salam Maria)

P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda Allah

U: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

Marilah kita berdoa

Ya Tuhan, karena kabar Malaikat kami mengetahui, bahwa Yesus Kristus, PuteraMu, menjadi manusia; kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibNya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.

 

25. RATU SURGA (Masa Paska)

Ratu surga bersukacitalah, AlleluiaSebab Dia yang boleh kau kandung, AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya, AlleluiaDoakanlah kami pada Allah, Alleluia

P: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria, Alleluia

U: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Alleluia

Marilah Berdoa

Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan PutraMu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria, bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal, karena Kristus Tuhan kami. Amin

 

26. DOA MASA ADVENT

O Yesus, Dikau yang hidup dalam diri Maria, datang dan tinggallah didalam diri hamba-hambaMu, dalam semangat kekudusanMu, dalam kepenuhan kuasaMu, dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati, dalam kesempurnaan jalan-jalanMu, dan didalam misteriMu yang menyatukan. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam RohMu, demi kemuliaan Allah Bapa. Amin

27. NOVENA ROH KUDUS

Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatMu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu.
Utuslah RohMu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi.

Marilah berdoa:
Ya, Allah, Engkau telah mengajar hati umatMu dengan terang Roh Kudus; berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipuranNya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.

28. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAAN

Allah yang mahakuasa, sebelum menghadapi pekerjaan kami, kami mohon berkatMu. Pimpinlah hati dan tangan kami, agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Semoga segala
kesulitan tidak melemahkan kami, dan hasilnya tidak menyesatkan kami. semoga usaha kami menambah kemuliaanMu, dan berguna bagi sesama kami. Semua jerih payah yang akan kami jumpai, kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin.

 

29. DOA SEBELUM MAKAN I

Ya Tuhan,
berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahanMu. Demi Kristus pengantara kami. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami

Moga-moga Raja kemuliaan yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi. Amin.

DOA SEBELUM MAKAN II

Ya, Bapa, kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia.
Berkatilah kami dan kurniaMu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepadaMu. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini, bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan.


30. DOA SESUDAH MAKAN I

Allah maha baik, Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaanMu. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai.Ya Bapa, berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan. Amin.

DOA SESUDAH MAKAN II

Bapa yang maha pengasih, kami mengucap syukur atas makanan ini, dan atas cintakasih mereka yang sudah menghidangkannya. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

31. DOA MALAM I

Sebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa. Untuk segala hasil yang telah diperoleh, dan juga untuk kegagalan yang dialami, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita.Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang
lalu.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmatMu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu

Doa tobat :Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah ampunilah aku orang berdosa.Malaikat Allah engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin.(3 kali: Salam Maria , tiap kali disusul Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku.

Ya Tuhan berilah aku berkatMu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan.
Amin.

32. DOA MALAM II

Tuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas
penyelengaraanMu. Kami hanyalah manusia biasa. Hidup kami mengenal untung dan malang, suka dan duka. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau. Maafkanlah kami, bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih

(pemeriksaan batin sejenak)

Tuhan, PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu.Tuhan, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Amin.

33. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCI

Allah, Bapa kami, sabdaMu adalah pelita di kala gelap, dan tongkat di jalan yang licin.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu, bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus.Bapa, sabdaMu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdaMu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini. Amin.

D O A D A L A M K E L U A R G A

 

34. PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIA

Maria, Bundaku, kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh, dan ingin membaharui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu, kami boleh menerima undangan Puteramu untuk menjadi mempelaiNya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan Dikau dan Puteramu. Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Puteramu, sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira, kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya. Terangilah kami dalam kecemasan, bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa.Akhirnya Ya Bunda yang tercinta, dampingilah kami didalam ziarah hidup ini, agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar yaitu boleh memandang Dikau dan Puteramu serta Bapa surgawi. Amin.

35. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUS

Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu, raja dan pusat segala hati. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini, dan kuasailah kami. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau, Putera Allah dan gembala hati kami.Ya, Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, hormat-menghormati, tolong-menolong dengan sukahati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami.Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat, dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami.Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami.Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

36. MENDOAKAN ANAK

Ya, Allah, Bapa setiap insan, Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami,
dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka, sebab memang itulah tanggungjawab kami.Kami mohon, ya Bapa, lindungilah anak-anak kami, dan bimbinglah supaya selalu hidup baik. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari padaMu karena terbujuk dosa. Teguhkanlah hati mereka, jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat, apalagi sampai melanggar perintahMu.Restuilah kami, supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan
Gereja dan kesucian, agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. Jagalah kesehatan mereka, dan lindungliah mereka terhadap segala marabahaya. Semoga mereka selalu setia kepadaMu, sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di surga selamanya.Dan akhirnya, jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepadaMu, Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih. Amin.

37. MENDOAKAN ORANGTUA

Bapa di surga, saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya. Mereka membesarkan saya, selalu melindungi saya, dan memberi saya makanan serta pakaian.Karena itu, saya berterima kasih kepadaMu. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari, supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak, adik-adik dan saya sendiri. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat, dan saya selalu patuh kepada mereka.Ya Yesusku, dalam deritaMu di Taman zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau; dan waktu Engkau ditangkap, mereka lari meninggalkan Dikau seorang diri. Tolonglah keluarga kami, supaya saling membantu dalam pekerjaan, saling menghibur dalam kesusahan, dan saling menguatkan dalam penderitaan, sehingga kami semua tetap bersatu-padu, rukun, dan setia satu sama lain.Akhirnya, ya Yesus yang manis, tinggallah pada kami selalu. Amin.

38. DOA UNTUK ANAK REMAJA

Ya Allah yang maha kuasa, segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaranMu. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.Kami, selaku ayah dan ibu, harus memelihara mereka. Hal ini sering menimbulkan sakit hati. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami.Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu, justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni.Ya, Bapa, berikanlah keberanian kepada kami, orangtua dan anak-anak, untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini. Kami percaya akan Dikau; Engkaulah Bapa kami, dan orang yang membangun hidupnya dalam cintaMu takkan Kau lupakan. Amin.

39. DOA UNTUK PAROKI

Ya Bapa di surga, Engkau senang bila umatMu hidup rukun bersatu-padu, giat membangun dan taqwa kepadaMu. Maka kami mohon, berilah umat paroki kami Roh Kesatuan, supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya, dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan. Curahkanlah keatas kami Roh kehidupan, supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan, dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadaMu. Demi Kristus Yesus, PuteraMu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

40. DOA UNTUK PASTOR PAROKI

Ya, Yesus, imam agung kami, kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami. berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ia sungguh menjadi gembalaMu untuk membangkitkan yang lesu, meluruskan yang bengkok, mengembalikan yang sesat, dan mendamaikan segala silang selisih, supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendakMu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

41. DOA MOHON PANGGILAN

Ya Yesus, gembala ilahi. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu.Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil, mengenal kehendakMu ini, dan menjadikannya kehendak mereka sendiri. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia, bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati.Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya, bekerja sama membangun tubuhMu yang mistik itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia.Berilah ya Tuhan, agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cintaMu. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan, untuk hidup semata-mata menurut semangat injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka. Amin.

42. MOHON RASA TANGGUNG JAWAB

Ya, Allah dan Bapa, berilah aku rasa tanggungjawab, supaya dapat menjalankan segala tugas kewajibanku dengan sebaik-baiknya menurut kehendakMu.Berilah aku :Rasa tanggung jawab terhadap diriku sendiri, supaya aku tidak menyia-nyiakan segala karunia yang telah Kauberikan kepadaku; rasa tanggungjawab terhadap orang tua, supaya aku dapat berbuat sesuatu guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka berikan kepadaku; rasa tanggung jawab terhadap guru-guruku, supaya semua pengajaran yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak sia-sia saja :Rasa tanggungjawab kepada teman-temanku supaya aku tidak mengecewakan mereka .Berikanlah aku :Rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mendahului aku, supaya aku tidak pernah lupa, betapa mahalnya kebebasan dan kemerdekaanku, dan supaya aku dapat meneruskan warisan serta tradisi yang lebih baik lagi kepada mereka yang akan menyusulku;Rasa tanggungjawab terhadap dunia, supaya aku dapat menyumbangkan lebih banyak dari apa yang aku terima dari masyarakat;Rasa tanggung jawab
terhadap Yesus, supaya aku selalu ingat bahwa Ia mencintai aku, dan mempertaruhkan nyawaNya demi aku. Ya Bapa, bantulah aku, supaya selalu ingat akan apa yang sudah kuterima, dan mempergunakan sebaik-baiknya apa saja yang kumiliki. Dengan demikian aku dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diriku yang telah ditebus dengan pengurbanan yang amat mahal oleh Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

43. DOA UNTUK MASYARAKAT

Allah Bapa yang mahakuasa, dunia dengan segala isinya telah Kaupercayakan kepada kami supaya kami garap dan kami kerjakan. Namun tanpa bantuanMu kami tidak mampu melaksanakannya dengan berhasil. Maka kami mohon; berkenanlah menguatkan niat kami dan memperbesar semangat kami untuk ambil bagian secara nyata dalam gerak pembangunan di masyarakat kami.Jiwailah gerak pembangunan negara kami, agar bangsa kami tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepadamu.Sayangilah kaum muda yang merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat kami. semoga mereka Kau jiwai dengan semangat juang PuteraMu, sehingga sumbangan tenaga dan pikiran mereka lebih terarah sesuai dengan kehendakMu.Berkatilah pula mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan, serta berjuang untuk memajukan masyarakat pada umumnya. Dampingilah mereka agar selalu tekun dalam segala cobaan dan kesulitan.Akhirnya, kami mohon rahmatMu bagi diri kami. semoga kami menyadari kewajiban kami yang utama, yakni sebagai manuisa pembangunan yang Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suskesnya perkembangan Gereja dalam masyarakat dimana pun kami hidup. berilah kami rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun masyarakat dan GerejaMu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.


DOA KEPADA ORANG KUDUS

44. PENYERAHAN KEPADA MARIA

Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Ratu dunia termulia. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian, dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga; kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa, dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang
teguh.Kuasailah seluruh umat manusia. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal puteraMu Yesus. Bantulah agar segala bangsa bersatupadu, hidup rukun dan damai.Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan, dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus, puteraMu.Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan puteraMu, sang Maharaja kerajaan damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan.Semoga semua orang yang mengenal kekuasaanNya dan menaruh harapan padanya, sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, Amin.

45. DOA KEPADA SANTO YUSUF

Santo Yusuf, engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret. Dengan setia engkau mendampingi Maria. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus.Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanakkanak Yesus dari bahaya pembunuhan.Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus.Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar, yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus, Putera Allah.Maka kami mohon ya, bapa Yusuf, penjaga keluarga Nazaret, doakanlah kami pada Yesus. Bila ditimpa bahaya, lindungilah dan selamatkanlah kami .Bila menghadapi keraguan, kegoncangan, dan ketidakpastian, kuatkanlah hati kami agar tetap berharap, dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat.Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya, jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada.Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cintakasih, keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus, anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga, dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus, Tuhan kami, yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

46. DOA KEPADA SANTO PELINDUNG

Santo…………………waktu aku dibaptis, orangtuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. dengan itu, ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu.Maka aku mohon kepadamu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah, supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam.Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu, yakni selalu berpegang pada kehendak Allah; selalu setia kepada Kristus, Tuhanku; selalu berusaha hidup selaku orang kristen sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan, sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. Amin.

47. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNG

Malaikat pelindung yang kudus, engkaulah pengawal dan pemimpin kami. dalam pemeliharaanNya yang penuh kasih kepada kami, Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga.Kami mohon kepadamu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami; lindungilah kami dalam mara-bahaya; beranikanlah kami dalam perjuangan; dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya.Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah, karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan olehNya.
Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin.

48. TUJUH SAKRAMEN DALAM GEREJA KATOLIK

1. Sakramen Baptis

2. Sakramen Ekaristi

3. Sakramen
Tobat/Pengakuan

4. Sakramen Krisma

5. Sakramen Minyak suci

6. Sakramen Perkawinan

7. Sakramen Imamat.

 

49.SEPULUH PERINTAH ALLAH

Akulah Tuhan, Allahmu,

1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaKu saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu.

2. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat

3. Kuduskanlah hari Tuhan

4. Hormatilah Ibu-Bapamu

5. Jangan membunuh

6. Jangan berzinah

7. Jangan mencuri

8. Jangan bersaksi
dusta tentang sesamamu

9. Jangan mengingini istri sesamamu

10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil

50. LIMA PERINTAH GEREJA

1. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu

2. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu.

3. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan

4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun

5. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: